Leczenie:

Chirurgia urazowa narządu ruchu
Wady wrodzone narząd ruchu
USG stawów biodrowych (bioderek) u noworodków oraz niemowląt
Achondroplazja
Skrócenie kończyn pourazowe i wrodzone
Leczenie operacyjne niskiego wzrostu u achondroplazji,w innych schodzeniach genetycznych i idiopatycznych
Leczenie niskiego wzrostu u achondroplazji od drugiego roku życia
Leczenie operacyjne złamań kości kończyn
Leczenie operacyjne ciężkich, ropnych powikłań po złamaniach
Wydłużanie kończyn
Wydłużanie nóg,kości udowej, kości goleni, kość piszczelowa
Wydłużanie goleni
Wydłużanie ramion, kości ramienne
Wydłużanie stóp
Korekcja deformacji stopy
Korekcja deformacji osi kończyn, kości goleni, kości udowej, kości ramiennej
Korekcja deformacji
Zwichnięcie stawów
Dysplazje stawowe,Dysplazje stawów biodrowych