Zabiegi Operacyjne

Podniesienie wzrostu u dziecka (achondroplazja) dwuletniego o 30 cm

Przed operacją dwa lata

Po operacji trzy lata

Podniesienie wzrostu u dziecka (achondroplazja) dwuletniego o 28 cm

Przed operacją (wiek 2lata)

Po operacji 4lata

Podniesienie wzrostu o 30 cm

Przed operacją

Po operacji 2 lata - w trakcie wydłużania ramion

Wydłużanie goleni i korekcja stopy

Przed operacją wydłużania goleni i korekcji stopy

W trakcie leczenia

Po zakończeniu leczenia - 2 miesiące

Wydłużanie uda i goleni z korekcją deformacji stopy

Przed operacją wydłużania uda i goleni z korekcją deformacji stopy

W trakcie leczenia

Koniec leczenia

Ropne zapalenie kości piszczelowej po operacyjnym zespoleniu blaszką i śrubami

Przed operacją

W trakcie operacji

Po wyleczeniu - 4 miesiące

U chorego wykonano jednocześnie wydłużenie goleni z uzupełnieniem ubytku kości przeszczepem windowym

Korekcja osi

Przed operacją korekcji osi

W trakcie leczenia

Po wyleczeniu

Wydłużenie stopy, wcześniej zakwalifikowana do amputacji

Osteotomia podpórcza miednicy z jednoczesnym wydłużaniem uda i korekcją osi i torsji

Osteotomia podpórcza miednicy z jednoczesnym wydłużaniem uda i korekcją osi i torsji 2

Otwarte zwichnięcie stawu skokowego z rozległym uszkodzeniem mięśni i skóry

Przed leczeniem, stan po wypadku

Zaopatrzenie w klinice londyńskiej, przed wysłaniem do Polski

W trakcie leczenia

Achondroplazja - stan przed i po wydłużeniu

Achondroplazja - początek wydłużania u 2 letniego dziecka

Osteotomia podpórcza miednicy, z jednoczesnym wydłużeniem kończyny

Ropne zapalenie pooperacyjne, kości piszczelowych, leczone wycięciem szerokim, martwej kości i wewnętrznym wydłużeniem

Przed leczeniem

W trakcie leczenia

Po zakończeniu leczenia

Wada wrodzona z dużym zburzeniem wzrostu

Przed leczeniem

W trakcie leczenia

Po zakończeniu leczenia

Wrodzony staw rzekomy goleni

Przed leczeniem

W trakcie leczenia

Po zakończeniu leczenia